Εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω Internet πωλούν νόμιμα τα προϊόντα τους, αλλά όταν φτάνει ο χρόνος της καταβολής του ΦΠΑ οι επιχειρήσεις κλείνουν και οι ιδιοκτήτες τους εξαφανίζονται.

Read More