Παρακάτω θα αναφέρουμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία που υποχρεούται να τηρεί κάθε εργοδότης στον χώρο εργασίας κατα την διενέργεια ελέγχου απο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το ΙΚΑ.

Αρχικά να αναφέρουμε ότι ορίζεται πλέον ρητά πώς όλοι οι παρευρισκόμενοι στον χώρο εργασίας υποχρεούνται να αποδεικνύουν την ταυτότητα τους με Α.Δ.Τ ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο.

  • Πίνακας προσωπικού: Είναι υποχρεωτικό να είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο,χωρίς την στήλη των αποδοχών για λόγους προσωπικών δεδομένων.
  • Συμπληρωματικοί πίνακες ωραρίου οι οποίοι απεικονίζουν αλλαγές στα ωράρια του αρχικού πίνακα.

Τους παραπάνω πίνακες οφείλουν να τους έχουν και εργαζόμενοι εκτός έδρας.Να διευκρινίσουμε ότι για έναν οδηγό χώρος εργασίας θεωρείται το φορτηγό του.

  • Συμβάσεις όρων εργασίας. Οι ατομικές συμβάσεις που υπογράφονται κατά την συμφωνία ανάθεσης εργασίας.
  • Βιβλίο αδειών.Η τήρηση του αφορά μόνο το τρέχον έτος.
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών των 3 τελευταίων μηνών, υπογεγραμμένα απο τον εργαζόμενο, και οι αποδειξεις πληρωμης επισυναπτονται πισω απο την αποδειξη μισθοδοσιας.
  • Βιβλίο δρομολογίων των φορτηγών αυτοκινήτων.Φυλάσσεται για 2 χρόνια.
  • Πιστοποιητικό ελέγχου για ανυψωτικά μηχανήματα και τις άδειες των χειριστών τους.
  • Μητρώο ανηλίκων σε περιπτώσεις απασχόλησης ανηλίκων.