Η ΑΑΔΕ δίνει από το τρέχον έτος την δυνατότητα στους συζύγους να υποβάλλουν ο καθένας ξεχωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ατομικά τους εισοδήματα.

Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο συζύγων επιθυμεί να υποβάλλει χωριστή δήλωση πρέπει να το γνωστοποιήσει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Η προθεσμία για την γνωστοποίηση στην εφαρμογή είναι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Η αίτηση μπορεί να γίνει μονομερώς χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του άλλου συζύγου. Εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποιήσει την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ενημερώνεται ο άλλος σύζυγος από την Α.Α.Δ.Ε. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της.

Ωστόσο η εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

Πότε συμφέρει και πότε όχι

Η δυνατότητα αυτή δίνει διέξοδο σε όσους συζύγους έχουν επιστροφή φόρου αλλά δεν μπορούν να την εισπράξουν λόγω οφειλών του άλλου συζύγου. Παράλληλα, θα μπορεί ο σύζυγος να εκδώσει φορολογική ενημερότητα, χωρίς εμπόδια από τις οφειλέςπου θα έχει το έτερον ήμισυ. Επιπλέον η ξεχωριστή φορολογική δήλωση αποτελεί μία λύση και για τα ζευγάρια σε διάσταση ή για όσους δεν τηρούν κοινό ταμείο και θέλουν να κρατούν την μυστικότητα για το ύψος των εισοδημάτων, των καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν;

Ωστόσο ενέχουν κάποιοι κίνδυνοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα τεκμήρια ειδικά στις περιπτώσεις όπου ένας ή μία σύζυγος είναι άνεργος ή έχει περιουσιακά στοιχεία που δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά του/της. Έτσι, πιθανόν ο σύζυγος στο όνομα του οποίου είναι το αυτοκίνητο ή το σπίτι, να βρεθεί προ εκπλήξεως, αφού τα τεκμήρια γι’ αυτόν θα είναι πολύ υψηλά.

Επίσης, το ζευγάρι από κοινού έχει ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης τα 5.000 ευρώ ενώ με τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαμορφώνεται στις 3.000 ευρώ για τον κάθε σύζυγο, δηλαδή συνολικά 1.000 ευρώ πάνω.

Τέλος, χρειάζεται μεγάλη προσοχή με το αφορολόγητο. Στην κοινή φορολογική δήλωση, οι δαπάνες για το αφορολόγητο υπολογίζονταν από κοινού. Με την ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ωστόσο, ο κάθε σύζυγος θα υπολογίσει ξεχωριστά τις δαπάνες του για να πάρει την έκπτωση φόρου, χωρίς να μπορεί να «μεταφέρει» όσες δεν του χρειάζονται στον/στην σύζυγο.