ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες για Εταιρίες

 • Καταχώρηση και τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 • Παρακολούθηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Επίβλεψη λογιστηρίου
 • Οργάνωση και στελέχωση λογιστηρίου
 • Φορολογική – φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων
 • Φορολογική υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας
 • Πλήρη κάλυψη των εταιριών σε θέματα μισθοδοσίας και εργατικά θέματα
 • Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών
 • Μετατροπή και συγχώνευση εταιριών
 • Καταστατικά  εταιριών και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Νομική υποστήριξη
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες
Μαρία Καλογίωργη
Λογιστική εταιρεία με ιδιαίτερη έμφαση στην διατήρηση της προσωπικής ακεραιότητας, στην επιδίωξη της αριστείας, την αποδοχή της ευθύνης και την επίτευξη των στόχων. Πιστεύουμε στην ειλικρίνεια και σεβασμό απέναντι στον πελάτη, και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο τις υπηρεσίες μας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βενιζελου 37, 654 02, Καβάλα
επικοινωνία
(+30) 2510 830 121 & (+30) 6936 901248 kalogiorgi@gmail.com
Connect