ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες
  • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς ακινήτων
  • Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων
  • Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην δ.ο.υ.
  • Συνταξιοδοτικά θέματα
  • Συμπλήρωση ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ιδιωτών
  • Μισθοδοσία ιδιωτών για κατ οίκον απασχόληση
  • Φορολογικές συμβουλές για την διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Μαρία Καλογίωργη
Λογιστική εταιρεία με ιδιαίτερη έμφαση στην διατήρηση της προσωπικής ακεραιότητας, στην επιδίωξη της αριστείας, την αποδοχή της ευθύνης και την επίτευξη των στόχων. Πιστεύουμε στην ειλικρίνεια και σεβασμό απέναντι στον πελάτη, και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο τις υπηρεσίες μας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βενιζελου 37, 654 02, Καβάλα
επικοινωνία
(+30) 2510 830 121 & (+30) 6936 901248 kalogiorgi@gmail.com
Connect