ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες για Επαγγελματίες

  • Συμπλήρωση βιβλίου εσόδων – εξόδων
  • Συμπλήρωση φορολογικών εντύπων στην δ.o.υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα
  • Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
  • Φορολογική και λογιστική υποστήριξη
  • Διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων
  • Νομική υποστήριξη με συνεργάτες της εταιρίας μας
  • Υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας
  • Υποστήριξη σε πάσης φύσεως εργατικά θέματα
Μαρία Καλογίωργη
Λογιστική εταιρεία με ιδιαίτερη έμφαση στην διατήρηση της προσωπικής ακεραιότητας, στην επιδίωξη της αριστείας, την αποδοχή της ευθύνης και την επίτευξη των στόχων. Πιστεύουμε στην ειλικρίνεια και σεβασμό απέναντι στον πελάτη, και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο τις υπηρεσίες μας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Βενιζελου 37, 654 02, Καβάλα
επικοινωνία
(+30) 2510 830 121 & (+30) 6936 901248 kalogiorgi@gmail.com
Connect