Αναπλήρωση του χρόνου απουσίας από την εργασία εργαζόμενου λόγω προληπτικής καραντίνας.

Ο εργαζόμενος που μπαίνει σε προληπτική καραντίνα για 7 ή 14 ημέρες όπως απαιτεί o ΕΟΔΥ προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος και οι συνάδελφοι του από πιθανή έκθεση σε κίνδυνο λόγω του κορανοϊού, θα λαμβάνει κανονικά τον μισθό του και θα καλύπτονται οι εισφορές του από τον εργοδότη.

Ο εργοδότης δύναται να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτόν, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Τι ισχύει όμως σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας;

Eάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης δύναται να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

Νέα ειδική άδεια για εργαζόμενους γονείς βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας που θα νοσήσουν από τον κορονοϊό 

Οι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας για την ασθένεια των παιδιών για 14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο διάστημα σε περίπτωση που με ιατρική γνωμάτευση κρίνεται απαραίτητο ή σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα από άλλες άδετες που αφορούν την ασθένεια ή τη νοσηλεία των παιδιών. Οι γονείς λαμβάνουν τον μισθό τους κατά τα δύο τρίτα από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο από
τον τακτικό προϋπολογισμό.